Make font size smaller Make font size default Make font size larger

EGE ÜNİVERSİTESİ

Ödemiş Meslek Yüksekokulu

Ege’de “Organik Tarım ve Sürdürülebilir Tarım” paneli

Ege Üniversitesi Ödemiş Meslek Yüksekokulu konferans salonunda “Organik Tarım ve Sürdürülebilir Tarım” paneli gerçekleştirildi. Panelde açılış konuşması yapan okul müdürü Prof. Dr. Şafak Ceylan Yaşadığımız yüzyılda, dünyamızda büyük bir hızla artan çevre kirliliği sorunları; bunun yansıması olarak tükenebilir doğal kaynaklarımızdan toprak, su, hava sistemlerindeki dengenin gelecek nesilleri de etkileyecek düzeyde bozulması ve bunun insan sağlığı boyutunun endişe verici olduğunu belirtirken;  İşte tam da bu noktada organik ve sürdürülebilir tarımın, sağlıklı yaşam, çevre bilinciyle, doğayla dost bir tarım şekli olarak önemle dikkatleri çekmekte ve hızla yaygınlaşmakta olduğunu vurgulamıştır.

Panelde, Organik tarım için, ülkemiz ve bu bağlamda küçük menderes havzasının, ekolojisi, organik tarıma uygun toprakları, ürün çeşitliliği, zengin ekosistemi ve üreticisi ile ciddi bir potansiyele sahip olduğu bildirilmiştir.

Doç. Dr. Funda Yoldaş moderatörlüğünde yapılan panelde, konuşmacı olarak Prof. Dr. Şafak Ceylan, Doç. Dr. Funda Yoldaş ve Dr. Öğretim Üyesi Nilay Özdemir yer aldı.

Doç. Dr. Funda Yoldaş toprak ve su kaynaklarımızın korunarak geleceğe temiz bir çevre bırakmada organik ve sürdürülebilir tarımı anlattı. Panelde konuşan Prof. Dr. Şafak Ceylan ise “Bitkini sağlıklı besle, sağlıklı beslen ve sağlıklı yaşa” çağımızın sloganı olmalı diyerek organik ve sürdürülebilir tarımda bitki beslemenin önemi ve nasıl olması gerektiğini açıkladı. Panelde, tarım ilaçlarının bilinçsiz kullanımının zararlarını konuşan Dr. Öğretim üyesi Nilay Özdemir ise organik tarımda hastalık ve zararlı kontrolünden bahsetti.