Çerez Örnek
canlı destek

Süt ve Ürünleri Teknolojisi

Süt ve Ürünleri Teknolojisi Programı

Program Tanıtımı

Kuruluş

Eğitim- öğretim faaliyetlerine 2010-2011 akademik yılında "Süt ve Ürünleri Teknolojisi Programı" adı altında başlamıştır.

Kazanılan Derece

Teorik ve uygulamalı dersler alarak mezun olan öğrencilere “önlisans diploması” verilmektedir.

Program Süresi

2 Yıl , 4 Yarıyıl

Toplam Kredi

120 AKTS

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ) Ve Avrupa Yeterlilikler Çerçevesine (EQF) Göre Programın Düzeyi

TYYÇ-5

ISCED-F Kodu

0721 Gıda İşleme

Derecenin Düzeyi

Ön lisans

Kabul Ve Kayıt Koşulları

Adayların lise ve dengi okul diplomasına sahip olması ve üniversite seçme sınavından yeterli puanı almış olması gerekmektedir.

Önceki Öğrenmenin (Formal, In-Formal, Non-Formal) Tanınması Hakkında Kurallar

Eğitim planında yer alan "Yabancı Dil" ve "Bilgisayar" dersleri için her akademik yılın başlangıcında muafiyet sınavı düzenlenmektedir. Sınava giren öğrencilerden başarılı olanlar söz konusu derslerden muaf olmaktadır.

Yeterlilik Koşulları Ve Kuralları

Programda mevcut olan derslerin tümnünü başarı ile tamamlamak için 4.00 üzerinden 2.00 ağırlıklı not ortalaması elde etmek ve mesleki stajını başarıyla tamamlamak gerekmektedir.

Program Profili

Süt ve Ürünleri teknolojisi programının amacı, büyük ve küçükbaş hayvanlardan elde edilen sütün süt işleme tesislerinde içme sütüne ve süt ürünlerine işlenmesi ile bu ürünlerin kalite kontrolü, muhafazası, pazara hazırlanması hakkında yeterli bilgi ve pratiğe sahip nitelikli teknik eleman yetiştirmektir.

Program Eğitim Amaçları

Süt ve Ürünleri Teknolojisi Programın amacı, sütün işlenmesi, kimyasal ve mikrobiyolojik kalite kontrolü, süt ürünlerinin muhafazası ve pazarlanması, gıda güvenliği ve gıda mevzuatı hakkında teorik ve pratik bilgilere sahip, bu bilgi birikimi ile Süt Sanayiinde üretim ve kalite kontrol laboratuvarlarında Süt Teknikeri ünvanı ile çalışabilecek insan gücünü yetiştirmektir.

Mezunların İstihdam Profilleri (Örneklerle)

Mezunların Çalışma Alanları: 1.Kamu kurum ve kuruluşları: Tarım ve Köyişleri Bakanlığı İl ve İlçe Müdürlükleri, Araştırma Enstitüleri ve Belediyeler. 2.Tarımsal Amaçlı Kooperatifler: Tarım Kredi Kooperatifleri, Tarım Satış Kooperatifleri ve Tarımsal Kalkınma Kooperatifleri. 3.Özel Sektör İşletmeleri: Süt ve ürünleri üretim (süt fabrikaları, mandıralar, dondurma fabrikaları vb. işletmeler) ve pazarlama işletmeleri. 4.Kendi işletmeleri: Süt ve ürünleri üretim ve pazarlama işletmeleri.

Üst Derece Programlarına Geçiş

Önlisans programını bitiren kişi çalıştığı işyerinde performansına göre yöneticiliğe kadar yükselebilir. Ayrıca; *Anadolu Üniversitesi Açıköğretim İktisat Fakültesi veya İşletme Fakültesi lisans programlarına sınavsız kayıt yaptırıp dört yıllık fakülte diploması alabilir veya, *DGS (Dikey Geçiş Sınavı) ile Mühendislik Fakültesi – Gıda Mühendisliği Bölümü’ne dikey geçiş yaparak Gıda Mühendisi ünvanı veya Ziraat Fakültesi - Süt Teknolojisi Bölümü’ne dikey geçiş yaparak Ziraat Mühendisi ünvanı alabilir.

Sınavlar, Ölçme Ve Değerlendirme

Ege Üniversitesi 'Sınav Yönetmeliği' ve 'Ege Üniversitesi Ölçme Değerlendirme Yönetmeliği' uygulanmaktadır.

Mezuniyet Koşulları

Programda mevcut olan derslerin tümnünü başarı ile tamamlamak için 4.00 üzerinden 2.00 ağırlıklı not ortalaması elde etmek ve mesleki stajını başarıyla tamamlamak gerekmektedir.

Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, E-Öğrenme)

Tam Zamanlı

Adres Ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)

Öğr. Gör. Serap FENDERYA, Süt ve Ürünleri Teknolojisi Program Koordinatörü, E.Ü. Ödemiş Meslek Yüksekokulu, 35750, Ödemiş-İZMİR Tel: 0 232 5453272-7814 Fax: 0 232 5444356 e-mail: serap.fenderya@ege.edu.tr

Bölüm Olanakları

Programda, iki kadrolu öğretim elemanı görev yapmaktadır. Öğrencilerin uygulama yapabilmesini sağlamak amacıyla bir adet laboratuar mevcuttur.


Ege Üniversitesi

EGE ÜNİVERSİTESİ