Çerez Örnek
canlı destek

Laborant ve Veteriner Sağlık

Laborant ve Veteriner Sağlık Programı

Program Tanıtımı

Kuruluş

Ege Üniversitesi bünyesinde Ödemiş Meslek Yüksekokulu bünyesinde kurulan Laborant ve Veteriner Sağlık Programı’na 2016-2017 öğretim yılında öğrenci almaya başlamıştır.

Kazanılan Derece

Laborant ve Veteriner Sağlık Programı’nda yer alan teorik, uygulama ve laboratuvar derslerinden başarılı olarak mezun olan öğrencilere “Önlisans Diploması” verilir ve bu diplomaya sahip olanlar “Tekniker” olarak çalışabilir.

Program Süresi

2 Yıl , 4 Yarıyıl

Toplam Kredi

120 AKTS

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ) Ve Avrupa Yeterlilikler Çerçevesine (EQF) Göre Programın Düzeyi

TYYÇ-5

ISCED-F Kodu

005.0841.001

Derecenin Düzeyi

Ön Lisans

Kabul Ve Kayıt Koşulları

Laborant ve Veteriner Sağlık Programı'na Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezinin (ÖSYM) yaptığı Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı (YKS)’ndan TYT puan türünde 150 ve üstü puan alanların tercih sıralamasına göre yerleştirmesi yapılır. 2019 Taban Puanı: 290,30038 2018 Taban Puanı: 284,81662

Önceki Öğrenmenin (Formal, In-Formal, Non-Formal) Tanınması Hakkında Kurallar

Eğitim planında yer alan "Yabancı Dil" ve "Bilgisayar" dersleri için her akademik yılın başlangıcında muafiyet sınavı düzenlenmektedir. Sınava giren öğrencilerden başarılı olanlar söz konusu derslerden muaf olmaktadır.

Yeterlilik Koşulları Ve Kuralları

Lise mezunu olmak.

Program Profili

Ülkemiz hayvancılığı, diğer alanlarda görülen gelişmelere paralel olarak hızlı bir gelişme göstermekte ve dolayısıyla geleneksel ve yöresel yetiştiricilik ünitelerinin yerini daha büyük kapasiteli, modern hayvancılık üniteleri almaktadır. Büyükbaş hayvancılıkta çok sayıda bilgisayar sistemli çiftlikler kurulurken, kanatlı hayvan sektöründe de entegre olmuş kuruluşlar yayın teknik ve saha hizmetlerine ağırlık vermektedirler. Yine kültürel gelişimin sonucu ev ve pet hayvanları sayası da hızla çoğalmaktadır. Bununla beraber Veteriner Hekim klinikleri ile köpek – kedi pansiyon, eğitim ve yetiştirme ünitelerinde teknik eleman gereksinimi artmaktadır. Bütün bunların yanı sıra yem fabrikalarının da giderek bilimsel ve teknolojiye dayanan üretim biçimine geçmeleri yem sanayiinde de hem laboratuvar hem de teknik saha elemanlarına duyulan gereksinmeyi artırmış ve bu elemanların sağlanması konusunda sıkıntı çekilir bir hale gelmiştir.

Program Eğitim Amaçları

Laborant ve Veteriner Sağlık Önlisans Programının amacı, Veteriner Hekimliğin çalışma alanı içerisine giren laboratuvar, klinik uygulamalar, hayvansal kökenli gıda güvenliği ve güvenirliği ile hayvan besleme ve yetiştirme alanlarında Veteriner hekime yardımcı olacak gerekli bilgi ve donanıma sahip ara eleman yetiştirmektir.

Mezunların İstihdam Profilleri (Örneklerle)

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığına bağlı İl ve İlçe Müdürlüklerinde, veteriner klinikleri, ilaç, aşı, serum ve sağlık araç-gereç üretimi yapan firmalarda, hayvan hastanelerinde, hayvan yetiştiriciliği yapan özel işletmelerde, yem fabrikalarında, Gıda ve Yem kalite kontrol laboratuvarlarında, hayvan yetiştiricileri birliklerinde, hayvancılık danışmanlık bürolarında, gıda üretimi yapan işletmelerde gıda üretim kontrolörü olarak, yem katkı maddesi üreten ve pazarlayan işletmelerde, ilaç deposu departmanlarında, hayvansal ürün işleyen işletmelerde çalışabilirler.

Üst Derece Programlarına Geçiş

İki yıllık öğrenim sonunda Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan Dikey Geçiş Sınavı (DGS) ile lisans öğrenimine devam edilebilmektedir. Geçiş yapılabilecek lisans programları ise şunlardır: Veteriner Fakültesi: Veteriner Hekimliği; Ziraat Fakültesi: Zootekni, Hayvansal Üretim, Tarımsal Biyoteknoloji; Fen Fakültesi: Moleküler Biyoloji ve Genetik, Biyoloji, Biyoteknoloji ve Moleküler Biyoloji bölümleri.

Sınavlar, Ölçme Ve Değerlendirme

Sınavlar ‘Ege Üniversitesi Ölçme ve Değerlendirme Esasları Yönergesi’ ne göre uygulanmaktadır. Dönem bazında alınan her ders için dönem içi “ara sınav” ve dönem sonu “yarıyıl sonu” olmak üzere; dersin içeriğine uygun olarak yazılı, sözlü, uygulamalı ve laboratuvar sınavları şeklinde yapılmaktadır. Yüksekokulumuzda dersten başarısız olunması halinde, Bütünleme Sınavı hakkı vardır, "Yaz Okulu" yoktur.

Mezuniyet Koşulları

Laborant ve Veteriner Sağlık Programı’ndan mezun olabilmek için öğrencinin mevcut olan derslerin tümnünü başarı ile tamamlaması, 4.00 üzerinden 2.00 ağırlıklı not ortalaması elde etmesi ve 30 iş günü süreli mesleki stajını başarıyla tamamlaması gerekmektedir.

Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, E-Öğrenme)

Tam Zamanlı

Adres Ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)

Öğr. Grv.Dr. Muhammet Karakavuk; Laborant ve Veteriner Sağlık Programı Koordinatörü. Adres: E.Ü. Ödemiş Meslek Yüksekokulu, Üç Eylül Mh. Fakülte Cd. No:22 35750, Ödemiş-İZMİR, Tel: 0 232 5453272-[7811], Fax: 0 232 5444356, e-posta: muhammet.karakavuk@ege.edu.tr

Bölüm Olanakları

Bölümümüzde 3 Öğretim Görevlisi Doktor, 1 Öğretim Görevlisi ve 1 Araştırma Görevlisi görev yapmaktadır. Bölümde 1 konferans salonu, 1 kütüphane, 11 derslik, 1 bilgisayar laboratuvarı ve 3 laboratuvar bulunmaktadır. Tarımsal işletmemiz hayvancılık tesislerimizde; 10 baş kapasiteli büyükbaş ahırı, 40 baş kapasiteli küçükbaş tesisi (1200m2 gezinme alanı), seyyar sağım sistemi (çift sağım kollu), kümes (120 m2 kapalı alan ve 1200 m2gezinti alanı), hayvancılık ortak gezinme alanı (1500m2), bıldırcın kafesi (100 kapasiteli), ipekböceği yetiştirme birimi, kuluçka makinesi (120 yumurta kapasiteli), kaba ve yoğun yem depoları, yem hazırlama ünitesi (100 kg kapasiteli yem kırma ve karıştırma makinası), toplam 204 dekar okul arazisi içerisinde çeşitli kaba ve yoğun yem üretiminde aktif olarak kullanılan tarla ve parsellerin yanısıra Yem Analiz Laboratuvarı ile Süt ve Ürünleri / Mikrobiyoloji Laboratuvarları bulunmaktadır. Öğrencilerin sosyal aktivitelerinde kullanılmak üzere 1 kantin ve 1 adet çok amaçlı spor sahası bulunmaktadır.


Ege Üniversitesi

EGE ÜNİVERSİTESİ