Çerez Örnek
canlı destek

Organik Tarım Programı

Program Tanıtımı

Kuruluş

Eğitim- öğretim faaliyetlerine 2008-2009 akademik yılında başlamıştır.

Kazanılan Derece

Teorik ve uygulamalı dersler alarak mezun olan öğrencilere “Önlisans diploması” verilir .

Program Süresi

2 Yıl , 4 Yarıyıl

Toplam Kredi

120 AKTS

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ) Ve Avrupa Yeterlilikler Çerçevesine (EQF) Göre Programın Düzeyi

TYYÇ-5

ISCED-F Kodu

081

Derecenin Düzeyi

Ön Lisans

Kabul Ve Kayıt Koşulları

Organik Tarım Programı'na Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezinin (ÖSYM) yaptığı Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı (YKS)’ndan TYT puan türünde 150 ve üstü puan alanların tercih sıralamasına göre yerleştirmesi yapılır.

Önceki Öğrenmenin (Formal, In-Formal, Non-Formal) Tanınması Hakkında Kurallar

Eğitim planında yer alan "Yabancı Dil" ve "Bilgisayar" dersleri için her akademik yılın başlangıcında muafiyet sınavı düzenlenmektedir. Sınava giren öğrencilerden başarılı olanlar söz konusu derslerden muaf olmaktadır.

Yeterlilik Koşulları Ve Kuralları

Programda mevcut olan derslerin tümnünü başarı ile tamamlamak için 4.00 üzerinden 2.00 ağırlıklı not ortalaması elde etmek ve mesleki stajını başarıyla tamamlamak gerekmektedir.

Program Profili

Bu programın amacı; organik bitkisel ve hayvansal üretim ile bu ürünlerin kalite kontrolü, muhafazası, pazara hazırlanması hakkında yeterli bilgi ve pratiğe sahip nitelikli teknik eleman yetiştirmektir.

Program Eğitim Amaçları

Ege Üniversitesi Ödemiş Meslek Yüksekokulu, Organik Tarım Programı’nın amacı, temel bilgi ve becerilerini kullanarak, teknolojik ve bilimsel gelişmeleri takip ederek tarıma hizmet eden, organik bitkisel ve hayvansal üretim ile bu ürünlerin kalite kontrolü, muhafazası, pazara hazırlanması alanında yeterli bilgi ve becerilerle ile donatılmış, mesleki ve etik sorumluluk sahibi ön lisans mezunu yetiştirmektir.

Mezunların İstihdam Profilleri (Örneklerle)

Kamu kurum ve kuruluşları: Tarım ve Orman Bakanlığı İl ve İlçe Müdürlükleri, Araştırma Enstitüleri ve Belediyeler. Özel Sektör İşletmeleri: Organik tarımsal (bitkisel ve hayvansal) üretim ve pazarlama işletmeleri. Sürdürülebilir tarım (organik tarım ve iyi tarım uygulamaları) kontrol ve sertifikasyon kuruluşları. Kendi işletmeleri: Organik tarımsal (bitkisel ve hayvansal) üretim ve pazarlama işletmeleri.

Üst Derece Programlarına Geçiş

İki yıllık Yüksek öğrenim sonunda, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme merkezi (ÖSYM ) tarafından yapılan, Dikey Geçiş Sınavı ( DGS ) ile Ziraat Fakültelerine geçiş yapabilir. Dikey geçiş yapanlar mezuniyet sonrası “Ziraat Mühendisi” ünvanı alır. Ziraat fakültelerine Dikey geçiş yapılabilecek programlar : Bahçe Bitkileri, Bitki Koruma, Bitkisel Üretim ve Teknolojileri, Biyosistem Mühendisliği, Organik Tarım işletmeciliği, Tarım Ekonomisi, Tarım Makinelerı ve Teknolojileri mühendisliği, Tarımsal Yapılar ve Sulama, Tarla Bitkileri, Toprak Bilimi ve Bitki Besleme, Zootekni.

Sınavlar, Ölçme Ve Değerlendirme

Sınavlar ‘Ege Üniversitesi Ölçme ve Değerlendirme Esasları Yönergesi’ ne göre uygulanmaktadır. Dönem bazında alınan her ders için dönem içi “ara sınav” ve dönem sonu “yarıyıl sonu” olmak üzere; dersin içeriğine uygun olarak yazılı, sözlü, uygulamalı ve laboratuvar sınavları şeklinde yapılmaktadır. Yüksekokulumuzda dersten başarısız olunması halinde, Bütünleme Sınavı hakkı vardır, "Yaz Okulu" yoktur.

Mezuniyet Koşulları

Programda mevcut olan derslerin tümnünü başarı ile tamamlamak için 4.00 üzerinden 2.00 ağırlıklı not ortalaması elde etmek ve mesleki stajını başarıyla tamamlamak gerekmektedir.

Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, E-Öğrenme)

Tam Zamanlı

Adres Ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)

Prof. Dr. Şafak Ceylan ; Organik Tarım Program Koordinatörü, E.Ü. Ödemiş Meslek Yüksekokulu, 35750, Ödemiş-İZMİR Tel: 0 232 5453272-116 Fax: 0 232 5444356 e-mail: safak.ceylan@ege.edu.tr

Bölüm Olanakları

Programda iki kadrolu öğretim üyesi görev yapmaktadır. Ayrıca, Öğrencilerin uygulama dersleri için, organik Bitkisel üretim tarım alanları ve hayvansal üretim ile ilgili hayvan varlığı mevcuttur.


Ege Üniversitesi

EGE ÜNİVERSİTESİ