Çerez Örnek
canlı destek

Tohumculuk Teknolojisi

Tohumculuk Teknolojisi Programı

Program Tanıtımı

Kuruluş

Eğitim- öğretim faaliyetlerine 1996-1997 akademik yılında "Tohumculuk Programı" adı altında başlamıştır. 2017-2018 akademik yılında programın adı ''Tohumculuk Teknolojisi'' olarak değiştirilmiştir

Kazanılan Derece

Tohumculuk Teknolojisi Programı’nda yer alan teorik, uygulama ve laboratuvar derslerinden başarılı olarak mezun olan öğrencilere “Önlisans Diploması” verilir.

Program Süresi

2 Yıl , 4 Yarıyıl

Toplam Kredi

120 AKTS

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ) Ve Avrupa Yeterlilikler Çerçevesine (EQF) Göre Programın Düzeyi

TYYÇ-5

ISCED-F Kodu

081

Derecenin Düzeyi

Ön Lisans

Kabul Ve Kayıt Koşulları

Tohumculuk Teknolojisi Programı'na Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezinin (ÖSYM) yaptığı Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı (YKS)’ndan TYT puan türünde 150 ve üstü puan alanların tercih sıralamasına göre yerleştirmesi yapılır.

Önceki Öğrenmenin (Formal, In-Formal, Non-Formal) Tanınması Hakkında Kurallar

Eğitim planında yer alan "Yabancı Dil" ve "Bilgisayar" dersleri için her akademik yılın başlangıcında muafiyet sınavı düzenlenmektedir. Sınava giren öğrencilerden başarılı olanlar söz konusu derslerden muaf olmaktadır.

Yeterlilik Koşulları Ve Kuralları

Lise mezunu olmak

Program Profili

Tohumculuk Teknolojisi Programının amacı, sebze, tarla bitkileri ve süs bitkileri alanında sertifikalı tohumluk üretim aşamaları ile bu ürünlerin hastalık ve zararlıları, işlenmesi, kalite kontrolü, depolanması, pazara hazırlanması hakkında yeterli bilgi ve pratiğe sahip nitelikli teknik eleman yetiştirmektir.

Program Eğitim Amaçları

Ege Üniversitesi Ödemiş Meslek Yüksekokulu, Tohumculuk Teknolojisi Programı'nın amacı, temel bilgi ve becerilerini kullanarak, teknolojik ve bilimsel gelişmeleri takip ederek tarıma hizmet eden; tohumculuk ıslah, üretim, çoğaltma, işleme ve pazarlama alanlarında yeterli bilgi ve becerilerle donatılmış, mesleki ve etik sorumluluk sahibi ön lisans mezunu yetiştirmektir.

Mezunların İstihdam Profilleri (Örneklerle)

1.Kamu kurum ve kuruluşları: Tarım ve Orman Bakanlığı İl ve İlçe Müdürlükleri, Araştırma Enstitüleri ve Belediyeler. 2.Tarımsal Amaçlı Kooperatifler: Tarım Kredi Kooperatifleri, Tarım Satış Kooperatifleri ve Tarımsal Kalkınma Kooperatifleri. 3.Özel Sektör İşletmeleri: Tohum üretim işletmeleri, tohum satış işletmeleri, gübre ve zirai mücadele ilaç firmaları 4.Kendi işletmeleri: Tohum üretim işletmesi, Tohum satış bayiliği

Üst Derece Programlarına Geçiş

İki yıllık öğrenim sonunda Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan Dikey Geçiş Sınavı (DGS) ile lisans öğrenimine devam edilebilmektedir. Geçiş yapılabilecek lisans programları ise şunlardır: Ön Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar, DGS (Dikey Geçiş Sınavı) sınavında başarılı oldukları takdirde Lisans eğitimi veren Ziraat Fakültelerinin, aşağıda belirtilen bölümlerinde eğitim ve öğretimlerini sürdürebilirler. 1. Bahçe bitkileri 2. Bitki Koruma 3. Bitkisel Üretim ve Teknolojileri 4. Organik Tarım İşletmeciliği 5. Tarımsal Biyoteknoloji 6. Tarımsal Genetik Mühendisliği 7. Tarla Bitkileri

Sınavlar, Ölçme Ve Değerlendirme

Sınavlar ‘Ege Üniversitesi Ölçme ve Değerlendirme Esasları Yönergesi’ ne göre uygulanmaktadır. Dönem bazında alınan her ders için dönem içi “ara sınav” ve dönem sonu “yarıyıl sonu” olmak üzere; dersin içeriğine uygun olarak yazılı, sözlü, uygulamalı ve laboratuvar sınavları şeklinde yapılmaktadır. Yüksekokulumuzda dersten başarısız olunması halinde, Bütünleme Sınavı hakkı vardır, "Yaz Okulu" yoktur.

Mezuniyet Koşulları

Tohumculuk Teknolojisi Programı’ndan mezun olabilmek için öğrencinin mevcut olan derslerin tümnünü başarı ile tamamlaması, 4.00 üzerinden 2.00 ağırlıklı not ortalaması elde etmesi ve 30 iş günü süreli mesleki stajını başarıyla tamamlaması gerekmektedir.

Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, E-Öğrenme)

Tam Zamanlı

Adres Ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)

Doç. Dr. Özlem ALAN; Tohumculuk Teknolojisi Programı Koordinatörü. Adres: E.Ü. Ödemiş Meslek Yüksekokulu, Üç Eylül Mh. Fakülte Cd. No:22 35750, Ödemiş-İZMİR, Tel: 0 232 5453272-7807, Fax: 0 232 5444356, e-posta: ozlem.alanege.edu.tr

Bölüm Olanakları

Programda bir adet Doç. Dr. ve bir adet Dr. öğretim Üyesi görev yapmaktadır. Öğrencilerin sebze, tarla ve süs bitkileri alanında tohum üretim tekniklerini uygulamalı olarak öğrenebileceği arazi alt yapısı ve ekolojisi mevcuttur. Ayrıca tohum kalite testlerinin yapıldığı laboratuvar bulunmaktadır.


Ege Üniversitesi

EGE ÜNİVERSİTESİ