Çerez Örnek

Müdürün Mesajı

Sevgili Öğrenciler,
 
           Öncelikle sizleri ülkemizin köklü üniversiteleri arasında yer alan, bilim dünyasına nitelik ve nicelik bakımından evrensel ölçekte katkı sunan, ülke ve dünya gerçeklerine duyarlı, kültürel donanıma sahip, araştırmacı ve üretken bireyler yetiştirmeyi hedefleyen ve toplumsal faydayı ön planda tutmayı ilke edinmiş Ege Üniversitesinin bir mensubu olduğunuz için tebrik ediyorum. Meslek Yüksekokulumuz, 1994-1995 eğitim-öğretim yılında üç program ile faaliyetlerine başlamış olup yıllar içerisinde gerek yeni açılan programlar, gerekse eski programların güncellenmesi ile günümüzde 7 program ve alanlarında uzman olan kadrolu 15 öğretim elemanı ile faaliyetlerine devam etmektedir.
 
 
           Hızla değişen rekabet koşulları nitelikli iş gücüne olan gereksinimi her geçen gün daha da arttırmaktadır. Sizleri iş yaşamının ihtiyaçları ve çağın koşullarına uygun donanımla mezun edebilmek bizlerin sorumluluğundadır. Bu sorumluluk ile meslek yüksekokulumuzun temel hedefi; farkındalığı yüksek, etik değerlere sahip, Atatürk ilkelerine bağlı, alanında yeterliliği olan, sağduyulu, araştırmacı ve sorgulayıcı, bilgi birikimin yanı sıra iş yerinde farklılık yaratacak ve verimliliği arttıracak kapasitede deneyime sahip meslek elemanı yetiştirmektir. Bu yolda sizlerin de desteğiyle başarılı olacağımıza yürekten inanıyorum.
 
Sevgiler, Başarılar…
 
 
Prof. Dr.Ayşe Betül AVCI
Müdür             

Ege Üniversitesi

EGE ÜNİVERSİTESİ