Çerez Örnek
canlı destek

Tıbbi ve Aromatik Bitkiler

Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Programı

Program Tanıtımı

Kuruluş

Eğitim- öğretim faaliyetlerine 2012-2013 akademik yılında "Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Programı" adı altında başlamıştır.

Kazanılan Derece

Teorik ve uygulamalı dersler alarak mezun olan öğrencilere “önlisans diploması” verilir.

Program Süresi

2 Yıl , 4 Yarıyıl

Toplam Kredi

120 AKTS

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ) Ve Avrupa Yeterlilikler Çerçevesine (EQF) Göre Programın Düzeyi

TYYÇ-5

ISCED-F Kodu

08

Derecenin Düzeyi

Ön Lisans

Kabul Ve Kayıt Koşulları

Adayların lise ve dengi okul diplomasına sahip olması ve üniversite seçme sınavından yeterli puanı almış olması gerekmektedir.

Önceki Öğrenmenin (Formal, In-Formal, Non-Formal) Tanınması Hakkında Kurallar

Eğitim planında yer alan "Yabancı Dil" ve "Bilgisayar" dersleri için her akademik yılın başlangıcında muafiyet sınavı düzenlenmektedir. Sınava giren öğrencilerden başarılı olanlar söz konusu derslerden muaf olmaktadır.

Yeterlilik Koşulları Ve Kuralları

Programda mevcut olan derslerin tümnünü başarı ile tamamlamak için 4.00 üzerinden 2.00 ağırlıklı not ortalaması elde etmek ve mesleki stajını başarıyla tamamlamak gerekmektedir

Program Profili

Gıda, ilaç ve kozmetik sanayinde ekonomik değeri olan tek ve/veya çok yıllık tıbbi ve aromatik bitkilerin üretimi ile bu ürünlerin kalite kontrolü, muhafazası, pazara hazırlanması hakkında yeterli bilgi ve pratiğe sahip, kamu ile özel sektörün Ar-Ge destek personeli ihtiyacına cevap verebilecek nitelikli teknik eleman yetiştirmektir.

Program Eğitim Amaçları

Gıda, ilaç ve kozmetik sanayinde ekonomik değeri olan tek/çok yıllık tıbbi ve aromatik bitkilerin üretimi ile bu ürünlerin kalite kontrolü, muhafazası, pazara hazırlanması hakkında yeterli bilgi ve pratiğe sahip, kamu ile özel sektörün Ar-Ge destek personeli ihtiyacına cevap verebilecek nitelikli teknik eleman yetiştirmektir.

Mezunların İstihdam Profilleri (Örneklerle)

1. Kamu kurum ve kuruluşları: Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı İl ve İlçe Müdürlükleri, Araştırma Enstitüleri ve Belediyeler. 2. Tarımsal Amaçlı Kooperatifler: Tarım Kredi Kooperatifleri, Tarım Satış Kooperatifleri ve Tarımsal Kalkınma Kooperatifleri. 3. Özel Sektör İşletmeleri: İstihdam alanları; tıbbi ve aromatik bitki ithalat ve ihracatını yapan işletmeler, bitkisel ilaç ve gıda desteği imal eden işletmeler, yetiştiricilik yada toplayıcılık faaliyetlerinde bulunan firmalar ile bunların satışını yapan aktarlar ve işyerleri. 4.Kendi işletmeleri: Tıbbi ve aromatik bitki üretim ve pazarlama işletmeleri.

Üst Derece Programlarına Geçiş

Önlisans programını bitiren kişi çalıştığı işyerinde performansına göre yöneticiliğe kadar yükselebilir. Ayrıca; ● Anadolu Üniversitesi Açıköğretim İktisat Fakültesi veya İşletme Fakültesi lisans programlarına sınavsız kayıt yaptırıp dört yıllık fakülte diploması alabilir veya, ● DGS (Dikey Geçiş Sınavı) ile Ziraat Fakültelerinin Tarla Bitkileri, Bahçe Bitkileri ve Bitki Koruma Bölümleri ile Fen Fakültelerinin Kimya Bölümüne geçiş yapabilir. Dikey geçiş yapanlar mezuniyet sonrası “Ziraat Mühendisi” ve “Kimyager” ünvanı alırlar.

Sınavlar, Ölçme Ve Değerlendirme

Ege Üniversitesi 'Sınav Yönetmeliği' ve 'Ege Üniversitesi Ölçme Değerlendirme Yönetmeliği' uygulanmaktadır.

Mezuniyet Koşulları

Programda mevcut olan derslerin tümnünü başarı ile tamamlamak için 4.00 üzerinden 2.00 ağırlıklı not ortalaması elde etmek ve mesleki stajını başarıyla tamamlamak gerekmektedir.

Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, E-Öğrenme)

Tam Zamanlı

Adres Ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)

Ayşe Betül AVCI Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Programı Koordinatörü, EÜ Ödemiş Meslek Yüksekokulu, 35750, Ödemiş/İZMİR Tel: 0 232 5453272-130 Fax: 0 232 5444356 e-mail: ayse.betul.avci@ege.edu.tr

Bölüm Olanakları

Programda bir adet kadrolu öğretim üyesi ve bir adet öğretim elemanı görev yapmaktadır. Öğrencilerin, tek ve çok yıllık tıbbi ve aromatik bitkilerinin yetiştiriciliğini uygulamalı olarak öğrenebileceği arazi alt yapısı mevcuttur. Ayrıca, kalite analizlerini yapabilecekleri bitkisel üretim laboratuvarı bulunmaktadır.


Ege Üniversitesi

EGE ÜNİVERSİTESİ