Çerez Örnek
canlı destek

Değişim Programları

Farabi Değişim Programı

Farabi Değişim Programı Nedir?

Kısaca "Farabi Değişim Programı" olarak adlandırılan Yükseköğretim Kurumları Arasında Öğrenci Değişim Programı, üniversite ve yüksek teknoloji enstitüleri bünyesinde ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora düzeyinde eğitim-öğretim yapan yükseköğretim kurumları arasında öğrenci değişim programıdır.

Farabi Değişim Programı, öğrencilerin bir(güz) veya iki yarıyıl(güz-bahar) süresince kendi kurumlarının dışında bir yükseköğretim kurumunda eğitim ve öğretim faaliyetlerine devam etmelerini amaçlamaktadır.

Farabi Değişim Programının uygulanmasına ilişkin ilkeler, Yönetmelik ve Esas ve Usuller tarafından ayrıntılarıyla belirlenmiştir.

Farabi (871-950)

Türkistan’ın Farab şehrinde 871 yılında doğmuştur. Buhara, Bağdat, Şam, Kahire, Harran ve Halep gibi zamanın önemli ilim merkezlerini dolaşmıştır. Felsefe, matematik, mantık, siyaset bilimi ve musiki alanında eserler yazmıştır. İslam dünyasında felsefe alanında Muallim-i Evvel (İlk Öğretmen) denen Aristo ile kıyaslanacak kadar büyük bir şöhrete sahiptir ve Muallim-i Sani (İkinci Öğretmen) olarak anılır. Batı dünyasında "Alpharabius" olarak tanınır. 950 yılında Şam’da vefat etmiştir.

Farabi Değişim Programına Dahil Olan Programlarımız

Program Derece Toplam
Ad Ön
Lisans
Lisans Yüksek
Lisans
Doktora Öğrenci Sayısı
(Her sınıf için)
Değişim Süresi
(Yarıyıl)

KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ İHSANGAZİ MESLEK YÜKSEK OKULU

Laborant ve Veteriner Sağlık Programı

X

 

 

 

2

2

KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ TAŞKÖPRÜ MESLEK YÜKSEKOKULU

Organik Tarım Programı

X

 

 

 

2

2

 

Mevzuat

Farabi  Değişim Programı Yönetmeliği
Farabi  Değişim Programı Esas ve Usulleri 

Belgeler

Aday Öğrenci Başvuru Formu 
Öğrenci Başvuru Formu
Öğrenim Protokolü 
Öğrenci Bilgi Formu 
Ekle-Sil Formu 
Çalışma ve Bildirim Dilekçesi 

Protokoller

2020-2021 Akademik Yılı Protokol Listesi


Ege Üniversitesi

EGE ÜNİVERSİTESİ