Çerez Örnek
canlı destek

Bahçe Tarımı Programı

Program Tanıtımı

Kuruluş

Yüksek verim ve kalitede sebze, meyve ve süs bitkileri üretimi ile bu ürünlerin kalite kontrolü, muhafazası, pazara hazırlanması hakkında yeterli bilgi ve pratiğe sahip nitelikli teknik eleman yetiştirmektir.

Kazanılan Derece

Bahçe Tarımı Programı’nda teorik ve uygulamalı dersler alarak mezun olan öğrencilere “önlisans diploması” verilir.

Program Süresi

2 Yıl , 4 Yarıyıl

Toplam Kredi

120 AKTS

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ) Ve Avrupa Yeterlilikler Çerçevesine (EQF) Göre Programın Düzeyi

TYYÇ-5

ISCED-F Kodu

0812

Derecenin Düzeyi

Önlisans

Kabul Ve Kayıt Koşulları

Bahçe Tarımı Programı'na Ölçme , Seçme ve Yerleştirme Merkezinin (ÖSYM) yaptığı Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı (YKS)'ndan TYT puan türünden 150 ve üstü puan alanların tercih sıralamasına göre yerleştirilmesi yapılır.

Önceki Öğrenmenin (Formal, In-Formal, Non-Formal) Tanınması Hakkında Kurallar

Eğitim planında yer alan "Yabancı Dil" ve "Bilgisayar" dersleri için her akademik yılın başlangıcında muafiyet sınavı düzenlenmektedir. Sınava giren öğrencilerden başarılı olanlar söz konusu derslerden muaf olmaktadır.

Yeterlilik Koşulları Ve Kuralları

Programda mevcut olan derslerin tümnünü başarı ile tamamlamak için 4.00 üzerinden 2.00 ağırlıklı not ortalaması elde etmek ve mesleki stajını başarıyla tamamlamak gerekmektedir

Program Profili

Programın amacı sebze, meyve, bağ ve süs bitkileri yetiştiriciliğinde güncel gelişimleri takip eden nitelikli teknik eleman ihtiyacını karşılamaktır.

Program Eğitim Amaçları

Ege Üniversitesi Ödemiş Meslek Yüksekokulu, Bahçe Tarımı Programı'nın amacı, temel bilgi ve becerilerini kullanarak, yüksek verim ve kalitede sebze, meyve ve süs bitkileri üretiminin gerçekleştirilmesi, ıslah edilmesi, mekanizasyon, çoğaltma ve kültürel bakım işlemleri (sulama, gübreleme, hastalık, zararlılar ve yabancı otlarla mücadele, budama, seyreltme vb.), ürünlerin muhafazası, pazarlanması ve işlenmesi gibi konularda günümüzün modern ve güncel bilgi ve tecrübesiyle donatılmış, mesleki ve etik sorumluluk sahibi, kamuda veya kendi işini kurup işletebilecek nitelikli ön lisans mezunu yetiştirmektir.

Mezunların İstihdam Profilleri (Örneklerle)

1.Kamu kurum ve kuruluşları: Tarım ve OrmanBakanlığı İl ve İlçe Müdürlükleri, Araştırma Enstitüleri ve Belediyeler. 2.Tarımsal Amaçlı Kooperatifler: Tarım Kredi Kooperatifleri, Tarım Satış Kooperatifleri ve Tarımsal Kalkınma Kooperatifleri. 3.Özel Sektör İşletmeleri: Sebze, meyve ve süs bitkileri üretim ve pazarlama işletmeleri, mantarcılık işletmeleri ve seralar, tohum ve zirai mücadele ilaçları bayilikleri. 4.Kendi işletmeleri: Sebze, meyve ve süs bitkileri üretim ve pazarlama işletmeleri ile zirai mücadele ilaçları bayiliği (Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yapılan Bitki Koruma Ürünleri Bayi ve Toptancılık Sınavında başarılı olanlar) açabilirler.

Üst Derece Programlarına Geçiş

Önlisans programını bitiren kişi çalıştığı işyerinde performansına göre yöneticiliğe kadar yükselebilir. Ayrıca; DGS (Dikey Geçiş Sınavı) ile Ziraat Fakültelerine geçiş yapabilir. Dikey geçiş yapanlar mezuniyet sonrası “Ziraat Mühendisi” ünvanı alır. Geçiş yapılabilecek lisans programları ise şunlardır: * Bahçe Bitkileri * Bitkisel Üretim ve Teknolojileri * Toprak Bilimi ve Bitki Besleme * Bitki Koruma * Organik Tarım İşletmeciliği - Tarla Bitkileri

Sınavlar, Ölçme Ve Değerlendirme

Sınavlar 'Ege Üniversitesi Ölçme ve Değerlendirme Esasları Yönergesi' ne göre uygulanmaktadır. Dönem bazında alınan her ders için dönem içi " ara sınav" ve dönem sonu " yarıyıl sonu" olmak üzere; dersin içeriğine uygun olarak yazılı, sözlü, uygulamalı ve laboratuvar sınavları şeklinde yapılmaktadır. Dersten başarısız olunması halinde, bütünleme hakkı vardır. Yüksekokulumuzda "Yaz Okulu" yoktur.

Mezuniyet Koşulları

Bahçe Tarımı Programı'ndan mezun olabilmek için öğrencinin mevcut olan derslerin tümünü başarı ile tamamlaması, 4.00 üzerinden 2.00 ağırlıklı not ortalaması elde etmesi ve 30 iş günü süreli mesleki stajını başarıyla tamamlaması gerekmektedir.

Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, E-Öğrenme)

Tam Zamanlı

Adres Ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)

Program Koordinatörü: Dr. Öğr. Üyesi Nilay Özdemir Program Adı: Bahçe Tarımı Program Koordinatörü Adres: E.Ü. Ödemiş Meslek Yüksekokulu, Üç Eylül Mh. Fakülte Cd. No: 22 35750, Ödemiş/İZMİR. Tel: 0 232 545 32 72 / 7803 Fax: 0 232 544 43 56 e-posta: nilay.ozdemir@ege.edu.tr ; nkirsoy@hotmail.com

Bölüm Olanakları

Programda, üç kadrolu öğretim elemanı görev yapmaktadır. Öğrencilerin uygulama yapabilmesini sağlamak amacıyla meyve ve sebze bahçeleri, üretim ve koleksiyon bağları ve üretim seraları bulunmaktadır.


Ege Üniversitesi

EGE ÜNİVERSİTESİ