Çerez Örnek
canlı destek

Süt ve Besi Hayvancılığı

Süt ve Besi Hayvancılığı Programı

Program Tanıtımı

Kuruluş

Eğitim-öğretim faaliyetlerine 2012-2013 akademik yılında "Süt ve Besi Hayvancılığı Programı" adı altında başlamıştır.

Kazanılan Derece

Programı’nda yer alan teorik, uygulama ve laboratuvar derslerinden başarılı olarak mezun olan öğrencilere “Önlisans Diploması” verilir.

Program Süresi

2 Yıl , 4 Yarıyıl

Toplam Kredi

120 AKTS

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ) Ve Avrupa Yeterlilikler Çerçevesine (EQF) Göre Programın Düzeyi

TYYÇ-5

ISCED-F Kodu

08 - Tarım, ormancılık, su ürünleri ve veteriner bilimi

Derecenin Düzeyi

Ön lisans

Kabul Ve Kayıt Koşulları

Programı'na Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezinin (ÖSYM) yaptığı Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı (YKS)’ndan TYT puan türünde 150 ve üstü puan alanların tercih sıralamasına göre yerleştirmesi yapılır. Mesleki ve Teknik Ortaöğretim Kurumları’nın Bahçecilik, Gıda Teknolojisi, Hayvan Sağlığı, Hayvan Yetiştiriciliği ve Tarım Teknolojileri alanlarından mezun olan adayların Süt ve Besi Hayvancılığı Programı’nı tercih etmeleri halinde ÖSYM tarafından ek puan uygulanmaktadır.

Önceki Öğrenmenin (Formal, In-Formal, Non-Formal) Tanınması Hakkında Kurallar

Eğitim planında yer alan "Yabancı Dil" ve "Bilgisayar" dersleri için her akademik yılın başlangıcında muafiyet sınavı düzenlenmektedir. Sınava giren öğrencilerden başarılı olanlar söz konusu derslerden muaf olmaktadır.

Yeterlilik Koşulları Ve Kuralları

Lise mezunu olmak.

Program Profili

Süt ve besi hayvanlarından yüksek verim ve kalitede süt, et, yapağı ve yumurta üretimi ile bu ürünlerin kalite kontrolü, muhafazası, pazara hazırlanması hakkında yeterli bilgi ve pratiğe sahip nitelikli teknik eleman yetiştirmektir.

Program Eğitim Amaçları

Ege Üniversitesi Süt ve Besi Hayvancılığı programının amacı, hayvansal üretim alanında bilgi ve becerilerini kullanarak teknolojik gelişmeler gereğince topluma hizmet eden, bilim ve teknolojinin ülkede ve dünyada gelişmesine ve yayılmasına katkıda bulunan, Süt ve Besi Hayvancılığının her alanında ulusal ve uluslararası düzeyde etkin roller alabilecek yeterli bilgi ve becerilerde donatılmış mesleki ve etik sorumluluk sahibi uzmanlar yetiştirmektedir.

Mezunların İstihdam Profilleri (Örneklerle)

1.Kamu kurum ve kuruluşları: Tarım ve Köyişleri Bakanlığı İl ve İlçe Müdürlükleri, Araştırma Enstitüleri ve Belediyeler. 2.Tarımsal Amaçlı Kooperatifler: Tarım Kredi Kooperatifleri, Tarım Satış Kooperatifleri ve Tarımsal Kalkınma Kooperatifleri. 3.Özel Sektör İşletmeleri: Büyükbaş ve Küçükbaş hayvancılık işletmeleri ile yem ve yem katkı maddeleri üretim ve pazarlama işletmeleri. 4.Kendi işletmeleri: Büyükbaş ve Küçükbaş hayvancılık işletmeleri ile yem ve yem katkı maddeleri üretim ve pazarlama işletmeleri.

Üst Derece Programlarına Geçiş

İki yıllık öğrenim sonunda Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan Dikey Geçiş Sınavı (DGS) ile lisans öğrenimine devam edilebilmektedir. Geçiş yapılabilecek lisans programları ise şunlardır: Biyoloji, Hayvansal Üretim, Süt Teknolojisi, Tarımsal Biyoteknoloji, Veteriner, Zootekni.

Sınavlar, Ölçme Ve Değerlendirme

Sınavlar ‘Ege Üniversitesi Ölçme ve Değerlendirme Esasları Yönergesi’ ne göre uygulanmaktadır. Dönem bazında alınan her ders için dönem içi “ara sınav” ve dönem sonu “yarıyıl sonu” olmak üzere; dersin içeriğine uygun olarak yazılı, sözlü, uygulamalı ve laboratuvar sınavları şeklinde yapılmaktadır. Yüksekokulumuzda dersten başarısız olunması halinde, Bütünleme Sınavı hakkı vardır, "Yaz Okulu" yoktur.

Mezuniyet Koşulları

Programı’ndan mezun olabilmek için öğrencinin mevcut olan derslerin tümnünü başarı ile tamamlaması, 4.00 üzerinden 2.00 ağırlıklı not ortalaması elde etmesi ve 30 iş günü süreli mesleki stajını başarıyla tamamlaması gerekmektedir.

Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, E-Öğrenme)

Tam Zamanlı

Adres Ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)

Öğr. Gör. Dr. Özgün IŞIK; Süt ve Besi Hayvancılığı Program Koordinatörü. Adres: E.Ü. Ödemiş Meslek Yüksekokulu, Üç Eylül Mh. Fakülte Cd. No:22 35750, Ödemiş-İZMİR, Tel: 0 232 5453272-7804, Fax: 0 232 5444356, e-posta: arda.sozcu@ege.edu.tr

Bölüm Olanakları

Programda, iki kadrolu öğretim elemanı görev yapmaktadır. Öğrencilerin uygulama yapabilmesini sağlamak amacıyla, pilot hayvancılık tesisi ve yem analiz laboratuarı bulunmaktadır.


Ege Üniversitesi

EGE ÜNİVERSİTESİ