Çerez Örnek
Ege üniversitesi Ödemiş Meslek Yüksekokulu ile Ticaret Odası İşbirliği protokolü imzanladı

Ege Üniversitesi Ödemiş Meslek Yüksekokulu öğrencilerine uygulama, staj ve mezuniyet sonrası istihdam sağlamak amacıyla,  Ödemiş Meslek Yüksekokulu ile Ticaret Odası arasında işbirliği protokolü imzalandı. Protokol, Ege Üniversitesi Rektör yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Ersan, Ödemiş Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Şafak Ceylan ve Ticaret Odası Başkanı Rıfat Eriş tarafından imza altına alındı. 
Bu işbirliği protokolü ile yüksekokul öğrencilerine, Ödemiş’de uygulama, staj ve mezuniyet sonrası istihdam şansı yaratılırken aynı zamanda ilçede Ticaret odası üyesi olan  tarımsal kuruluşlara da  eğitimli, pratiği güçlü teknikerler kazandırılarak üretim ve verimlilik artışları sağlanacaktır.
 


Ege Üniversitesi

EGE ÜNİVERSİTESİ