Make font size smaller Make font size default Make font size larger

EGE ÜNİVERSİTESİ

Ödemiş Meslek Yüksekokulu

2019 YKS Sonuçlarına Göre Üniversitemize Yerleşen Adayların Kayıt İşlemleri

Üniversitemize kayıt işlemleri iki şekilde gerçekleştirilecektir. 

A. E-Devlet Üzerinden Elektronik Kayıt

Yükseköğretim Bilgi Sistemi çalışmaları kapsamında Üniversitemizin elektronik kayda açık olan programlarına yerleşen öğrenciler https://www.turkiye.gov.tr web sitesi üzerinden elektronik kayıt yaptırabileceklerdir. Elektronik kayıt öğrenci için zorunlu olmayıp isteğe bağlıdır. Elektronik kaydı tercih etmeyen veya zorunlu nedenlerle elektronik kaydı yapılamayan öğrenciler Üniversiteye gelerek kayıtlarını tamamlayabileceklerdir. E-Devlet üzerinden elektronik kayıtlar 19 – 21 Ağustos 2019 tarihleri arasında https://www.turkiye.gov.tr web sayfasından gerçekleştirilecektir. Elektronik kayıt bu sayfada “e-hizmetler” bölümü altında yer alan “Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı” başlığı altında “Üniversite E-Kayıt” seçeneğinden e-devlet şifresiyle kimlik doğrulaması yapıldıktan sonra gerçekleştirilecektir.

E-Devlet şifresi almamış olan adaylar şifrelerini nüfus cüzdanlarının aslı ile bizzat PTT şubelerinden temin edebileceklerdir.

Elektronik kayda özel yetenek sınavı ile yerleşen adaylar, KKTC kontenjanı ile yerleşen adaylar ile heyet raporu istenen programlara yerleşen adaylar dahil edilmemiştir. Ayrıca ortaöğretim tek ders veya bütünleme sınavlarına katılacak olan adaylar elektronik kayıt yapamayacaklardır. Lise mezuniyeti sorgulaması MEB servisi üzerinden, eş zamanlı öğrenime ilişkin sorgulama YÖKSİS üzerinden yapılacaktır. Bu sorgulamalar sonucunda herhangi bir sorun çıkması durumunda öğrencilerin durumlarına ilişkin belgeyi üniversitemize teslim etmeleri gerekecektir. [MEB sorgusu yapılamayanlardan lise diploması, YÖKSİS sisteminde aynı düzeyde bir programa kayıtlı öğrencilerin (Örneğin; üniversitemizde lisans programına yerleşmiş ancak başka bir üniversitede lisans programında kayıtlı olması veya üniversitemizde ön lisans programına yerleşmiş ancak başka bir üniversitede ön lisans programında kayıtlı olması (Açık öğretim ve uzaktan öğretim programları hariç)) Ege Üniversitesine kayıtlanmak istemeleri halinde diğer programdan kayıtlarını sildirerek YÖKSİS’te durumlarını güncelletmeleri veya kayıt sildirdiklerine ilişkin resmi belge getirmeleri gerekmektedir.]

E-DEVLET ÜZERİNDEN ELEKTRONİK KAYIT YAPANLAR ÜNİVERSİTEYE KAYIT İÇİN GELMEYECEKLERDİR. ELEKTRONİK KAYIT YAPAN ÖĞRENCİLER ÜNİVERSİTEMİZE AYRICA KAYIT BELGESİ TESLİM ETMEYECEKLERDİR.

E-Devlet üzerinden kayıt yapan öğrenciler üniversite kayıt durumunu aşağıdaki linki tıklayarak kontrol edebilecektir.

Kontrol için tıklayınız.

E-Devlet kaydını tamamlayan öğrenciler kayıt olduklarını gösterir barkotlu çıktı alabileceklerdir. Bu belge öğrenci belgesi niteliğinde bir belge olmayıp ders kaydını tamamlayan öğrenciler öğrenci belgelerini https://www.turkiye.gov.tr web adresinden veya kayıtlı olunan Üniversitenin öğrenci işleri bürolarından temin edebileceklerdir.

Elektronik kayıt yapan öğrenciler öğrenci kimlik kartlarını Eğitim Öğretimin başladığı tarihten itibaren kayıtlandıkları Fakülte/Yüksekokul/Meslek Yüksekokul Öğrenci İşleri Bürolarından teslim alabileceklerdir.

Ders Kaydı İşlemleri

Üniversitemize yerleşen ve kesin kayıt işlemini tamamlayan tüm öğrencilerin www.oidb.ege.edu.tr sayfasında ilan edilen 2019-2020 Eğitim Öğretim yılı akademik takviminde ilgili Fakülte/Yüksekokul/Meslek Yüksekokulunun güz yarıyılı için karşılarında belirtilen kayıt yenileme tarihlerinde öğrenci bilgi sistemi üzerinden ders seçimini yaparak ders kayıtlarını tamamlamaları gerekmektedir. Kayıt yenileme tarihlerinden önce ders kaydının ne şekilde yapılacağına ilişkin www.oidb.ege.edu.tr sayfasında duyuru yapılacaktır.

B. Üniversitede Kayıt

Üniversitemizde eğitim görmeye hak kazanan adaylar, kesin kayıt için gerekli belgeleri hazırlayarak 19 – 23 Ağustos 2019 tarihlerinde Ege Üniversitesi Merkez Kütüphanesi Binası’na bizzat başvurarak nüfus cüzdanı kontrol edilmek suretiyle veya noterden vekaletname verecekleri kişiler aracılığı ile kayıtlarını yaptıracaklardır.

Üniversitemize Kesin Kayıt Yaptırmak Üzere Gelecek Olan Adayların Dikkat Etmesi Gereken Hususlar

Kesin kayıt zamanı, adayın bizzat kendisi gelerek kayıt yaptırabilir, ancak noterden vekaletname getirildiği takdirde vekil tayin edilen kişi adayın yerine kayıt yaptırabilir.

Kayıtlar, kayıt takviminde her fakülteye ayrılan kayıt gününde gerçekleştirilecektir. Yoğunluk ve beklemeleri engellemek amacıyla kayıtlar programlara göre günlere ayrılmıştır. Geçerli bir mazeret olmaması halinde kayıt takviminde belirtilen tarihlere uyulması önemle rica olunur.

Lise mezuniyetleri MEB aracılığıyla sorgulanacaktır. MEB sorgusu yapılamayan adaylardan kayıtta lise diplomasının aslı ve fotokopisi istenecektir.

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Genel Kurul Kararlarına göre bir öğrenci aynı anda iki lisans veya iki ön lisans programına devam edememektedir. (Açık öğretim ve uzaktan öğretim programları hariç) Söz konusu durum YÖKSİS sistemi üzerinden sorgulanacaktır. Böyle bir durumun oluşması halinde öğrenciden bir programı tercih etmesi istenecektir.

Liseden tek ders/ bütünleme sınavlarına katılacak olması nedeniyle mezun olamayanların kayıt tarihlerinde (19 – 23 Ağustos 2019 tarihlerinde) TEK DERS/BÜTÜNLEME SINAVLARINA KATILACAKLARINI BELGELEYENLERİN geçici kaydı yapılacak ve 31 Aralık 2019 tarihine kadar mezuniyet belgelerini Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına teslim edebilmeleri için süre tanınacaktır. Geçici kaydı yapılan ve 31 Aralık 2019 tarihine kadar mezun olduklarını belgelendiremeyenlerin geçici kayıtları silinecektir. Ayrıca bu durumda olup 19 – 23 Ağustos 2019 tarihlerinde geçici kayıtlarını yaptırmayan adayların kayıtları daha sonraki tarihlerde yapılmayacaktır.

İlan edilen kayıt tarihleri dışında kayıt yapılmayacak ve kayıtlanmayan adayların yerleri boş kontenjan olarak ÖSYM’ye bildirilecektir.

Kesin Kayıtta Getirilmesi Gereken Belgeler

Kayıt esnasında KKTC uyruklu öğrenciler ile aşağıda belirtilen bölümlere kayıtlanacak adaylar haricindeki öğrencilerden herhangi bir belge talep edilmeyecektir. Lise mezuniyeti MEB aracılığıyla sorgulanamayan adaylardan kayıtta lise diplomasının aslı ve fotokopisi istenecektir. Ayrıca liseden tek ders/ bütünleme sınavlarına katılacak olması nedeniyle mezun olamayanların kayıt tarihlerinde (19 – 23 Ağustos 2019 tarihlerinde) tek ders/bütünleme sınavlarına katılacaklarını belgelemeleri gerekmektedir.

KKTC Uyruklu Öğrenciler İçin Kayıt Belgeleri

- Pasaport fotokopisi (aslı gibidir onaylı)

- Kıbrıs kimliği fotokopisi (aslı gibidir onaylı)

- İkametgah Belgesi (aslı gibidir onaylı)

- Lise diploması (aslı görülmek suretiyle fotokopisi)

- 3 adet fotoğraf 

ÖNEMLİ NOT: Lise mezuniyeti sorgulaması MEB servisi üzerinden, eş zamanlı öğrenime ilişkin sorgulama YÖKSİS üzerinden yapılacaktır. Bu sorgulamalar sonucunda herhangi bir sorun çıkması durumunda öğrencilerin durumlarına ilişkin belgeyi üniversitemize teslim etmeleri gerekecektir. [MEB sorgusu yapılamayanlardan lise diploması, YÖKSİS sisteminde aynı düzeyde bir programa kayıtlı öğrencilerin (Örneğin; üniversitemizde lisans programına yerleşmiş ancak başka bir üniversitede lisans programında kayıtlı olmak veya üniversitemizde ön lisans programına yerleşmiş ancak başka bir üniversitede ön lisans programında kayıtlı olmak (Açık öğretim ve uzaktan öğretim programları hariç)) Ege Üniversitesine kayıtlanmak istemeleri halinde diğer programdan kayıtlarını sildirerek YÖKSİS’te durumlarını güncelletmeleri veya kayıt sildirdiklerine ilişkin resmi belge getirmeleri gerekmektedir.]

Ders Kaydı İşlemleri

Üniversitemize yerleşen ve kesin kayıt işlemini tamamlayan tüm öğrencilerin www.oidb.ege.edu.tr sayfasında ilan edilen 2019-2020 Eğitim Öğretim yılı akademik takviminde ilgili Fakülte/Yüksekokul/Meslek Yüksekokulunun güz yarıyılı için karşılarında belirtilen kayıt yenileme tarihlerinde öğrenci bilgi sistemi üzerinden ders seçimini yaparak ders kayıtlarını tamamlamaları gerekmektedir. Kayıt yenileme tarihlerinden önce ders kaydının ne şekilde yapılacağına ilişkin www.oidb.ege.edu.tr sayfasında duyuru yapılacaktır.

2019-2020 Eğitim-Öğretim Yılı Akademik Takvimi İçin Tıklayınız

Eğitim Öğretime İlişkin Bilgiler

Üniversitemizde eğitim ve öğretime ilişkin yönetmelik ve yönergelere Üniversitemiz Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’nın oidb.ege.edu.tr sayfasından,

Üniversitemizde yabancı dil hazırlık sınıfı uygulamasına ilişkin bilgiye ydy.ege.edu.tr sayfasından,

Burs, öğrenci toplulukları, sağlık ve spor hizmetleri vb. bilgiye sksdb.ege.edu.tr sayfasından,

Öğrenci köyüne ilişkin bilgiye ogrencikoyu.ege.edu.tr sayfasından erişilebilmektedir.

2019/2020 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI KESİN KAYIT TAKVİMİ

ÖDEMİŞ MESLEK YÜKSEKOKULU - 23 AĞUSTOS CUMA

KAYITLAR 19 – 23 AĞUSTOS 2019 TARİHLERİ ARASINDA GERÇEKLEŞTİRİLECEKTİR. YOĞUNLUK VE BEKLEMELERİ ENGELLEMEK AMACIYLA KAYITLAR PROGRAMLARA GÖRE GÜNLERE AYRILMIŞTIR. GEÇERLİ BİR MAZERET OLMAMASI HALİNDE KAYIT TAKVİMİNDE BELİRTİLEN TARİHLERE UYULMASI ÖNEMLE RİCA OLUNUR.

 

Kayıt İşlemleri ile ilgili duyurunun tam metnine ulaşmak için tıklayınız.